paikko_logo_pallo.png

01.04.2021 - 31.03.2022

Paikko -hankkeessa tuetaan Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon työpajoja ja nuorisoalan toimijoita, oppimisympäristöjen tunnistamisessa, osaamistodistusten käyttöön otossa ja oppilaistosyhteistyössä Paikko-mallin avulla.

Osaamisentunnistamisen kehittämisellä tuetaan nuorten minäpystyvyyden kokemusta, edistetään opintoihin osallistumista ja opintojen loppuunsaattamista, sekä työelämäosallisuutta. Hanke on Itä-Suomen aluehallintoviraston osarahoittama