top of page

Mission Possible 2.0 hanketyöntekijät valittu

Joensuun Nuorisoverstaalle on valittu seuraavat henkilöt Mission Possible 2.0 hankkeeseen hanketyöntekijöiksi 1.8.22-30.11.2023.

Johanna Eronen (sosionomi)

Teemu Meriluoto (kasvatustieteen maisteri)

Heidi Ratilainen (nuoriso- ja yhteisöohjaaja)

Mission Possible 2.0 on kehittämis- ja koulunuorisotyön juurruttamishanke 2. asteen oppilaitoksiin Joensuun seudulla. Hankkeessa juurrutetaan ja laajennetaan erilaisia nuorisotyön menetelmiä ja käytäntöjä yhdessä työpajan ja oppilaitosten kanssa. Hankkeen tavoite on tuoda koulunuorisotyön 2. asteen oppilaitoksiin entistä laajemmin Joensuun seudulla ja kohdentaa toimia erityisesti niille opiskelijoille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja kokevat yksinäisyyttä. Nuorten osallisuutta, kiinnittymistä ryhmään ja syrjäytymisen ehkäisyä tehdään mm. ryhmäyttämisellä, asuntolatyöllä, kouluissa tehtävällä nuorisotyöllä ja ennalta ehkäisevällä päihdetyöllä.

Hanke on Euroopan Sosiaalirahasto rahoittama hanke, jossa ovat mukana Joensuun kaupungin lukiot, Riveria ja Luovi.181 katselukertaa

Comments


bottom of page