Hanketyöntekijä, 3 paikkaa, Joensuun Nuorisoverstas ry, Mission possible 2.0-hanke, JoensuuJoensuun Nuorisoverstas ry on perustettu vuonna 1995 edistämään ja kehittämään nuorten koulutukseen ja työhön hakeutumista ja elämänhallintaa. Toimintamuotoina ovat työ- ja yksilövalmennus, etsivä nuorisotyö, sekä ryhmätoiminnat. Kehittämishankkeilla pyrimme kokeilemaan ja kehittämään uusia toimintamalleja ja palveluja nuorten tarpeisiin.

Mission Possible 2.0 on koulunuorisotyön kehittämishanke 2. asteen oppilaitoksiin Joensuussa ja Liperissä. Hankkeen tavoitteita ovat mm.

  • Juurruttaa toimivia nuorisotyön malleja 2. asteen oppilaitoksiin sekä asuntolatyöhön.


  • Tukea nuoria kiinnittymään opintoihin, tukea opinnoissa, itsenäistymisessä sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyden kokemusta.


  • Laajentaa nuorisotyön yhteisiä verkostoja ja tehdä järjestelmällistä verkostotyötä yhteistyön kehittämiseksi.


  • Asuntolapedagogiikan jatkokehittäminen käyttäen opetushallituksen laatusuosituksia asuntolatoiminnalle


  • Ennalta ehkäisevän päihdetyön juurruttaminen osaksi koulunuorisotyön arkea.


Hankkeen kohderyhmänä ovat nivelvaiheen nuoret, pääsääntöisesti 16–25 vuotiaat ammattikoulua ja lukio-koulutusta käyvät nuoret, ja myös keskeytyksessä olevat opiskelijat. Menetelminä käytetään nuorisotyön menetelmiä. Hankkeessa kohdennetaan toimia erityisesti niille opiskelijoille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja kokevat yksinäisyyttä.


Haemme kolmea hanketyöntekijää kehittämään ja toteuttamaan kanssamme työmenetelmiä koulunuorisotyöhön ja asuntolapedagogiikkaan, Mission Possible 2.0-hankkeeseen ajalle 1.8.2022-31.11.2023. Tehtävät täytetään, mikäli hanke saa haetun rahoituksen.

Hanketyöntekijöiden tehtäviin kuuluu mm.: Hankkeen tavoitteiden mukaiset toiminnan suunnittelu ja toteutus 2. asteen oppilaitoksissa sekä asuntoloissa (mm. tapahtumat, ryhmäyttämiset ja pienryhmäohjaus), hankkeen raportointiin liittyvät tehtävät, taloudenseurantaa sekä viestintätehtäviä. Lisäksi muut toiminnanjohtajan määräämät tehtävät.


Edellytämme tehtävään soveltuvaa perustutkintotasoista koulutusta ja kokemusta nuorten ohjaustyöstä tai korkeakoulututkintoa ja soveltuvaa työkokemusta sekä hyviä digitaalisia taitoja.

Arvostamme sosiaalisen nuorisotyön tuntemusta, yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja positiivista elämänasennetta. Lisäksi sinulla tulee olla ajokortti ja auto käytössäsi.

Työntekijällä on oltava valmiudet itsenäiseen työskentelyyn. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee esittää rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 14.6.2002/504). Valittavien henkilöiden on toimitettava huumausainetestiä koskeva todistus työsuhteen alkaessa. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia (759/2004) ja työterveyshuoltolakia (1383/2001)

Olemme savuton työpaikka.

Palkka määräytyy Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaan. (Palkkaluokka 5).


Tehtävät täytetään, mikäli hanke saa haetun rahoituksen.

Hakuaika tehtävään on 20.-30.6.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: sanna.heinonen@nuorisoverstas.fi

Haastattelut pidetään 4.-6.7. Joensuun Nuorisoverstaalla (Tulliportinkatu 54, Joensuu) Lisätietoja: www.nuorisoverstas.fi

Lisätietoja yhdistyksestä ja työtehtävistä antaa vs. toiminnanjohtaja Sanna Heinonen p. 050 492 3306.

102 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki