top of page
Nuorisoverstas auto.jpg

Nuorisoverstaan jäsenyys

Tue Joensuun Nuorisoverstaan toimintaa liittymällä jäseneksi!

 

Joensuun Nuorisoverstaan tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia ja arjentaitoja sekä tukea siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Yhdistys etsii ja kehittää uusia toimintamalleja ja -tapoja nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien ja arjen taitojen parantamiseksi, osallistuu keskusteluun nuorten hyvinvoinnista, työpajatoiminnasta, sekä nuorten elämään liittyvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä ja toimii yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa.

 

Joensuun Nuorisoverstaan pääasiallisia toimintamuotoja ovat seudullinen nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja kehittämishankkeet.

 

Arvomme ovat

• Luovuus - Toiminnassamme otetaan aktiivisesti huomioon nuorten luovuus ja siihen kannustetaan osana työpajatoimintaa.

• Vastuullisuus - Otamme huomioon yksilön tarpeet ja toiveet, yksilön kunnioittamisen, ihmislähtöisyyden, tasa-arvon, perusluottamuksen ja uskon ihmisiin.

• Yhteisöllisyys - Ymmärrämme yksilön yhteisön osana, kannustamme nuoria vaalimaan ihmissuhteita ja sosiaalisia verkostoja. Vuorovaikutus on aitoa, rehellistä, suvaitsevaista, avointa ja luotettavaa.

• Ekologisuus - Toiminnassa ja tehtävien suunnittelussa otetaan kaikilla tasoilla huomioon ekologiset ja ympäristöä säästävät menetelmät ja työskentelytavat.

 

Yhdistyksemme on voittoa tavoittelematon ja kaikki varat käytetään nuorten tukemiseen ja sitä edistävän toiminnan järjestämiseen. Jäsenmaksulla tuet yhdistyksemme toimintaa ja sen tavoitteita. Jäsenille tulemme lähettämään toiminnasta uutiskirjeitä noin 3–4 kertaa vuodessa.

Jäsenenä voit myös osallistua yhdistyksen kokouksiin.

 

Jäsenmaksun maksalla tuet toimintaamme. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä:

  • Henkilöjäseneksi maksamalla jäsenmaksun 10 €/vuosi 

  • Kannatus- tai yhteisöjäseneksi maksamalla jäsenmaksun 50 €(vuosi) yhdistyksen tilille Säästöpankki FI13 4600 0010 3520 33 (tietoihin nimi ja kotikunta sekä viite ”Jäsenmaksu” ja yhteystieto)

  • Voit myös ottaa yhteyttä yhdistyksen vs. toiminnanjohtaja Sanna Heinoseen, jos toiminta kiinnostaa

Liity tästä!

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saat toiminnanjohtajalta!

bottom of page