top of page

Opinnollistettu verstasjakso

Taitoverstas on toiminut ammatillisten perus- sekä erikoisammattitutkintojen näyttöympäristönä vuodesta 2009. Taitoverstaalla verstasjaksojen sisällöt voivat liittyä opintoihin useista ammatillisista perustutkinnoista ja yhteisistä tutkinnon osista ja mm. osia kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Joensuun Nuorisoverstas tekee tiiviisti yhteistyötä 2. asteen oppilaitosten kanssa opinnollistamisen kokonaisuuksista.

 

Joensuun Nuorisoverstas ry:llä on käytössä PAIKKO-malli ja osallistumme Itä-Suomen alueellisen opinnollistamisen kehittämisen verkoston toimintaan. Hyviä käytäntöjä jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyössä oppilaitosten kanssa

Lue lisää PAIKKO-mallista: Paikko - Osaamistodistus ja oppimisympäristöjen tunnistaminen

Nuorisoverstaalla voi suorittaa PAIKKO-osaamistodistuksen seuraavista tutkinnon osista:

1. Yhteiset tutkinnon osat

    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)

Taide ja luova ilmaisu (1 osp ja 3 osp valinnainen)

    Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp ja 3 osp valinnainen)

Työelämässä toimiminen (2 osp ja 3 osp valinnainen)

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp ja 3 osp valinnainen)

Kestävän kehityksen edistäminen (1 osp ja 3 osp valinnainen)

 

2. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Perustaitojen vahvistaminen

Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen

Arjen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taidot

Työelämätaidot ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

3. Taideteollisuusalan perustutkinto

Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen (15 osp)

Osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi (10 osp)

Ohjaustehtävissä toimiminen (15 osp)

 

4. Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Tekstiili- ja muotialantuotteen valmistaminen (30 osp)

Osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi (10 osp)

Ohjaustehtävissä toimiminen (15 osp)

5. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

 

Kuvallinen ilmaisu ja havainnointi (15 osp)

Media-alalla toimiminen (15 osp)

6. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

 

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)

Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen (35 osp)

Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen (30 osp)

Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen (30 osp)

7. Logistiikan perustutkinto

 

Tavaran kuljettaminen (15 osp)

8. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kodin ruokapalvelujen tuottaminen (20 osp)

Perussiivoispalvelut (30 osp)

8. Liiketoiminnan perustutkinto

 

Asiakaspalvelu (20 osp)

9. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 

Lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin edistäminen (20 osp)

Huom!

Lisäksi kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvä yhteinen ammatillinen valinnainen tutkinnon osa Ilmastovastuullinen toiminta (15 osp)

bottom of page