top of page
JYA Banneripohja 1B Final 2.jpg

3.5.2021 - 30.9.2021

Joensuu Young Art on Joensuun Nuorisoverstaan vetämä taideperustainen hanke, joka luo nuorille osallisuutta vahvistavaa, syrjäytymistä ehkäisevää sekä tulevaisuuden suunnittelua ja sosiaalisia taitoja edistävää yhteisöllistä taidetoimintaa.

Yhteisötaiteellinen ryhmätoiminta on suunnattu erityisesti nuorille, jotka ovat työttömänä tai työttömyysuhan alaisena tai keskeytyksessä oppilaitoksesta tai joilla on vaikeuksia keskittyä opintoihin tai palkkatyöhön. Toimintaan osallistumalla nuori voi myös kohentaa kesäajan toimeentuloaan työkokeiluna, kuntouttavana työtoimintana tai Verstassopimuksella.

Joensuu Young Art -hanke pyrkii tuomaan nuorten osaamista ja positiivista elämysmaailmaa kaupunkikuvaan ja kaupunkilaisten arkeen. Pääasiallisena toimintaympäristönä toimii Joensuun kaupunkikeskusta ja kauppatori. Hankkeella on myös hanketyötekijä nuorten ohjaajana, apuna, tukena, innostajana ja mahdollistajana. Lisäksi hankkeella haetaan uusia toimintamalleja Nuorisoverstaan kesäajan toimintaan.

Joensuu Young Art -hanke on osa kansalaistoimijalähtöistä kaupunkikeskustan kehittämishanketta

(Joensuun KAKE 2.0).

Joensuu Young Art -hankeen yhteistyökumppaneita ovat Kaupunkikeskustayhdistys ry Virta ja Joensuun kaupungin nuorisopalvelu. Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus, ESR ja Joensuun kaupunki.

bottom of page