top of page
MiPo Logo.png
kuva1.png
kuva.png
Eu-logo.png

Mission Possible 2.0 -oppilaitosnuorisotyön kehittämishanke 1.8.2022-30.11.2023

DSC05169.JPG

Johanna Eronen

Teemu Meriluoto

Heidi Ratilainen

1.8.2022-30.11.2023 

 

Joensuun Nuorisoverstas ry:n Mission Possible 2.0 -oppilaitosnuorisotyön kehittämishanke on toiminut 8/2021–11/2023. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja omarahoitusosuudessa olivat mukana Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Riveria, Luovi ja Joensuun kaupunki. Hankkeen yhteistyöoppilaitoksina olivat Joensuun yhteiskoulun lukio, Joensuun lyseon lukio, Pyhäselän lukio, Joensuun Aikuislukio, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Ammattiopisto Luovi. Hankkeen toiminta oli suunnattu yhteistyöoppilaitoksissa opiskeleville 16–25-vuotiaille nuorille ja etenkin niille nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja kokevat yksinäisyyttä.

 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää toisen asteen oppilaitoksissa tapahtuvia ryhmäytyksiä, viedä nuorisotalotyyppistä toimintaa oppilaitoksiin ja asuntoloihin sekä tehdä vaikuttavaa verkosto- ja juurruttamistyötä yhteistyöoppilaitoksissa.  Hankkeen aikana kokeiltiin erilaisia nuorisotyön toimintamalleja oppilaitoksissa ja asuntolalla. Työtä on ohjannut vahvasti nuorten toiveiden kuuntelu, osallistava työote sekä yhteistyö oppilaitosten ja verkostojen kanssa, jonka pohjalta on luotu toimintaa oppilaitoskohtaisesti ja opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioiden.  Hankkeen aikana ryhmäytettiin 44 luokkaryhmää eli yhteensä 752 opiskelijaa. Hanke järjesti erilaisia toimintoja kaikissa yhteistyöoppilaitoksissa yhteensä noin 30 kuukaudessa ja kohtasi lukuvuoden aikana keskimäärin 640 opiskelijaa kuukaudessa. 
 
Mission Possible 2.0 -hanke tarjosi toisella asteella opiskeleville nuorille tukea oppilaitosnuorisotyön ja asuntolatoiminnan puitteissa. Hankkeessa järjestettiin oppilaitoksissa ja asuntolan arjessa sekä vapaa-ajalla yhteisöllistä toimintaa, pienryhmätoimintaa, yksilöohjausta ja nuorisotalotoimintaa. Hanke järjesti oppilaitoksilla koulupäivien aikana erilaista taukotoimintaa, kuten liikuntaa, ehkäisevän päihdetyön tuokioita, opintopiiritoimintaa sekä yhteisiä pelailu- ja kahvihetkiä. Toiminnan tavoitteena oli tukea opiskelijoita opintojen eteenpäin viemisessä, arjen hallinnassa ja hyvinvoinnissa. Lisäksi pyrittiin vahvistamaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä sosiaalista vahvistumista ja ehkäisemään yksinäisyyttä.  

​ 

Tavoitteisiin pääsemiseksi merkittävää oli onnistunut yhteistyö oppilaitosten henkilökunnan ja opiskeluhuollon kanssa sekä paikallinen ja valtakunnallinen verkostoyhteistyö. Hankkeen tuloksena tuotettiin toisen asteen oppilaitoksiin ryhmäytysopas sekä oppilaitosnuorisotyön ja asuntolatyön vuosikellot. Vuosikellon liitteenä julkaistiin myös toiminnan suunnittelua ja toteuttamista tukeva ideapankki sekä verkostokartta. Materiaali on julkaistu Nuorisoverstaan nettisivuilla. Suurimmat kiitokset hankkeen onnistumisesta kuuluvat tietenkin kaikille hankkeen toiminnassa mukana olleille nuorille, jotka innoittivat ja inspiroivat hankkeen taivalta. Suuri kiitos yhteistyöstä kaikille tällä matkalla mukana olleille!   

 

Nuorelta saatu palaute toiminnasta: ”Se on ollut tosi mukavaa kun sä menet sinne juot kahvia sitten. Niin ihmistä oikeasti kiinnostaa mitä sä oot tehnyt viikonloppuna.” 

​  

Alla hankkeen aikana tehdyt tiedotteet sekä linkki Nuorisoverstaan sivujen tiedosto-osioon jonne materiaalit julkaistiin. 

​ 

Lisätiedot Nora Kettunen 050 492 3306 

nora.kettunen@nuorisoverstas.fi 

bottom of page